Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:1121
Người truy cập trong ngày:181
Tổng lượt xem:1985740
Tổng người truy cập:208502

Quan hệ cổ đông

NQ- HĐQT Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

2020-12-18 03:02:07 | Quan hệ cổ đông

NQ- HĐQT Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

2020-12-18 02:43:21 | Quan hệ cổ đông

CBTT QĐ v/v Xử phạt vi phạm thuế và Quyết định xử phạt về thuế

2020-12-10 10:04:22 | Quan hệ cổ đông

NQ của HĐQT về việc miễn nhiệm bà Phạm Thị Thu Nga chức vụ Phó TGĐ

2020-11-12 09:08:00 | Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q3.2020 HỢP NHẤT / Financial Statements Consolidated Q3.2020

2020-10-20 14:32:31 | Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ Q3.2020 / Separate Q3.2020 Financial Statements

2020-10-20 14:27:41 | Quan hệ cổ đông

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận Q3.2020 so với Q3.2019 / Letter of explanation regrading explaining the reason for profit difference between Q3.2020 vs Q3.2019

2020-10-20 14:20:40 | Quan hệ cổ đông

BCTC Hợp nhất năm 2018 và năm 2019

2020-10-15 04:58:21 | Quan hệ cổ đông

CV giải trình chêch lệnh lợi nhuận(6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng đầu năm 2019)/Explanation of the reason for profit difference between the first 6 months 2020 compared with the first 6 months 19

2020-08-14 09:39:18 | Quan hệ cổ đông

BCTC Hợp nhất giữa niên độ (Kết thúc ngày 30/06/2020)

2020-08-14 08:03:55 | Quan hệ cổ đông