Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:84
Người truy cập trong ngày:46
Tổng lượt xem:823150
Tổng người truy cập:99793

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Tin tức

NQ của HĐQT số 14/2019/NQ-HĐQT v/v bổ nhiệm P.TGĐ phụ trách vận hành nhà máy và hỗ trợ bán hàng (BOM’s resolution No. 14/2019/NQ-HDQT regarding the appointment of Deputy General Director in charge

NQ của HĐQT số 14/2019/NQ-HĐQT v/v bổ nhiệm P.TGĐ phụ trách vận hành nhà máy và hỗ trợ bán hàng (BOM’s resolution No. 14/2019/NQ-HDQT regarding the appointment of Deputy General Director in charge

2019-06-21 11:30:46 | Tin tức

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM P. TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH VẬN HÀNH NHÀ MÁY VÀ HỖ TRỢ BÁN HÀNG Xem thêm

NQ của HĐQT số 12/2019/NQ-HĐQT v/v bổ nhiệm KTT (BOM’s resolution No. 12/2019/NQ-HDQT regarding the appointment of Chief Accountant)

NQ của HĐQT số 12/2019/NQ-HĐQT v/v bổ nhiệm KTT (BOM’s resolution No. 12/2019/NQ-HDQT regarding the appointment of Chief Accountant)

2019-06-21 11:24:14 | Tin tức

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG Xem thêm

TB về NĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2018 bằng tiền (Notice on the last registration day to implement the right to pay 2018 dividend).

TB về NĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2018 bằng tiền (Notice on the last registration day to implement the right to pay 2018 dividend).

2019-06-20 09:14:32 | Tin tức

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC 2018 BẰNG TIỀN Xem thêm

Nghị quyết của HĐQT số 08 (Thay đổi KTT)

Nghị quyết của HĐQT số 08 (Thay đổi KTT)

2019-05-10 16:02:20 | Tin tức

Nghị quyết của HĐQT số 08 (Thay đổi KTT) Xem thêm

Tuyển dụng đâu bếp

Tuyển dụng đâu bếp

2017-10-24 09:32:07 | Tin tức

                                Xem thêm

TUYỂN DỤNG THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

TUYỂN DỤNG THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

2017-08-30 13:30:12 | Tin tức

                Xem thêm

Tuyển dụng kỹ sư môi trường

Tuyển dụng kỹ sư môi trường

2017-08-21 13:25:41 | Tin tức

                                                                                                    Xem thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R&D)

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R&D)

2017-08-15 10:02:30 | Tin tức

                                                                                                      Xem thêm

TUYỂN DỤNG QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ (MANAGEMENT TRAINEE)

TUYỂN DỤNG QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ (MANAGEMENT TRAINEE)

2017-07-27 13:06:22 | Tin tức

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long Có Nhu Cầu Tuyển Dụng Vị Trí Sau:  Xem thêm

Tuyển Dụng Thư Ký Tổng Giám Đốc

Tuyển Dụng Thư Ký Tổng Giám Đốc

2017-08-30 12:46:44 | Tin tức

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long Có Nhu Cầu Tuyển Dụng Vị Trí Sau:  Xem thêm