Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:309
Người truy cập trong ngày:61
Tổng lượt xem:1825662
Tổng người truy cập:194039

Hàng đông lạnh

Chả Giò Rế
Chả Giò Rế Khối lượng tịnh: 400g
Chả Giò Đặc Biệt
Chả Giò Đặc Biệt Khối lượng tịnh: 500g