Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:893
Người truy cập trong ngày:149
Tổng lượt xem:1776038
Tổng người truy cập:190062

Hàng đông lạnh

Chả Giò Rế
Chả Giò Rế Khối lượng tịnh: 400g
Chả Giò Đặc Biệt
Chả Giò Đặc Biệt Khối lượng tịnh: 500g