Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:1111
Người truy cập trong ngày:179
Tổng lượt xem:1985730
Tổng người truy cập:208501

Hàng đông lạnh

Chả Giò Rế
Chả Giò Rế Khối lượng tịnh: 400g
Chả Giò Đặc Biệt
Chả Giò Đặc Biệt Khối lượng tịnh: 500g