Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:118
Người truy cập trong ngày:46
Tổng lượt xem:837703
Tổng người truy cập:101040

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Quan hệ cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 / AGM 2019

2019-03-18 10:58:27 | Lượt xem: 306

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 / AGM 2019

Gửi tới quý vị chi tiết báo cáo nội dung như sau : 

Thông báo về Ngày ĐKCC để thực hiền quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2019 và NQ HHĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ TN 2019

Quý vị có thể tải file tài liệu :

Ở ĐÂY

(Lưu ý : giải nén file bằng winrar 5.5 trở lên )