Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:132
Người truy cập trong ngày:48
Tổng lượt xem:837717
Tổng người truy cập:101040

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán / Audited Financial Statement 2018

2019-03-25 09:26:27 | Lượt xem: 309

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán / Audited Financial Statement 2018

Gửi tới quý vị chi tiết báo cáo nội dung như sau : 

1.BTCT nam 2018 – Cong ty ME – VN

2.Separate Financial Statement 2018 – ENG

3.BTCT hop nhat nam 2018 – VN

4.Consolidate Financial Statement 2018 – ENG

Quý vị vui lòng clink vào link tương ứng để tải báo cáo

Trân trọng !