Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:848
Người truy cập trong ngày:146
Tổng lượt xem:1775993
Tổng người truy cập:190062

Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q1.2022 / Consolidated Financial Report Q1.2022

2022-04-20 02:34:37 | Lượt xem: 140

  

Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q1.2022"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document:"Consolidated Financial Report Q1.2022"