Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:890
Người truy cập trong ngày:149
Tổng lượt xem:1776035
Tổng người truy cập:190062

Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ Q1.2022 / Parent company financial statements Q1.2022

2022-04-20 03:03:25 | Lượt xem: 185

    

Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ Q1.2022"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Parent company financial statements Q1.2022"