Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:804
Người truy cập trong ngày:140
Tổng lượt xem:1775949
Tổng người truy cập:190059

Quan hệ cổ đông

NQ 16A/2022: Kế hoạch chi trả cổ tức 2021 / Resolution 16A/2022: Schedule for payment of 2021 dividend

2022-05-05 07:39:11 | Lượt xem: 122

       

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu sau: "NQ 16A/2022: Kế hoạch chi trả cổ tức 2021"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document:  "Resolution 16A/2022: Schedule for payment of 2021 dividend"