Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:493
Người truy cập trong ngày:118
Tổng lượt xem:1819452
Tổng người truy cập:193604

Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 Tháng 2022) / REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE (6 month 2022)

2022-07-27 09:41:32 | Lượt xem: 128

    

Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 Tháng 2022)"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document:"REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE (6 month 2022)"