Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:572
Người truy cập trong ngày:127
Tổng lượt xem:1941278
Tổng người truy cập:204097

Quan hệ cổ đông

BCTC RIÊNG CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30/06/2022 / SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS FOR 6 MONTH PEROID ENDED 30/06/2022

2022-08-24 08:04:14 | Lượt xem: 206

    

Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "BCTC RIÊNG CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30/06/2022"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document:"SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS FOR 6 MONTH PEROID ENDED 30/06/2022"