Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:490
Người truy cập trong ngày:101
Tổng lượt xem:1867993
Tổng người truy cập:197457

Quan hệ cổ đông

BCTC HỢP NHẤT CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30/06/2022 / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 6 MONTH PERIOD ENDED 30/06/2022

2022-08-24 08:09:29 | Lượt xem: 138

   

Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "BCTC HỢP NHẤT CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30/06/2022"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document:"CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 6 MONTH PERIOD ENDED 30/06/2022"