Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:538
Người truy cập trong ngày:123
Tổng lượt xem:1941244
Tổng người truy cập:204095

Quan hệ cổ đông

BCTC HỢP NHẤT CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30/06/2022 / CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 6 MONTH PERIOD ENDED 30/06/2022

2022-08-24 08:09:29 | Lượt xem: 326

   

Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "BCTC HỢP NHẤT CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30/06/2022"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document:"CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 6 MONTH PERIOD ENDED 30/06/2022"