Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:257
Người truy cập trong ngày:83
Tổng lượt xem:1943473
Tổng người truy cập:204334

Tin tức

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Công Ty CP Đồ Hộp Hạ Long - 2015

2015-03-31 01:03:32 | Lượt xem: 3561

                                                                   

- Quý vị có thể download ”Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 ở đây

- Quý vị có thể download ”Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 ” ở đây

- Quý vị có thể download ”Giấy ủy quyền ở đây

- Quý vị có thể download ”Báo cáo hoạt động SXKD 2014 và KH2015 của Ban TGĐ ở đây